Programın Yapısı

bilgiMBA Programının süresi 3 dönemdir.

bilgiMBA Programı üç bölümden oluşmaktadır ve program dili İngilizce'dir. Programı tamamlamak için öğrenci 5 zorunlu ders, 5 seçmeli ders, ve bitirme projesini bitirmekle yükümlüdür. bilgiMBA Programı’nın dersleri öğrencileri aktif tutmak için takım çalışmaları, projeler, sunumlar, vize ve final sınavlarından oluşmaktadır.

bilgiMBA dersleri hafta içi akşamları 19:00 – 21:00 saatleri arası ve hafta sonları (cumartesi) 10:00 – 12:00 ve 13:00 – 15:00 saatleri arası santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleşir. (santralistanbul Kampüsü'ne ulaşım için lütfen tıklayınız)

Ayrıca, ders notları internet üzerinden takip edilebilir. Öğrenciler online platformlarına yüklenen ders notlarına, egzersizlerine, ödevlerine BİLGİ Learn platformu üzerinden erişebilirler.