#

Yrd. Doç. Dr. Genco Fas

Lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü’nde tamamladı. Ardından Koçbank Finansal Hizmetler'de online bankacılığın kuruluşunda yer aldı. Yüksek lisans çalışmasını Yeditepe Üniversitesi Matematik Bölümü’nde, doktora çalışmasını ise Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde stokastik envanter kontrolünde oyun teorisi uygulamaları konusunda yazdığı tezle tamamladı. Halen Bilgi Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programları'nın direktörü olan Dr. Fas, 2011'den beri Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Aktüerlik Sınavları Hazırlama Komisyonu'nun üyesidir ve aktüerya alanında özel sektöre danışmanlık vermektedir.