Small Business Management & Entrepreneurship | bilgiMBA

Geçtiğimiz yüzyılın başında tüm monarşik yönetimlerin çökmesi gibi tek parça büyük şirketler da yerlerini daha küçük, esnek, kendi kendine yeten ve güçlü bütünleşmiş networke sahip şirketlere bıraktılar. İş hayatıyla ilgili hırslarınız sizi yeni ekonominin kurumlarında kurumsal bir kariyere yönlendirebileceği gibi ‘özgür ruhunuzun’ zihinsel ve maddi ihtiyaçlarını karşılamak için kendi şirketini kurmaya da itebilir, her iki durumda da  temel bir sanatta ustalaşmanız gerekir: girişimcilik. ‘İş yapma’ dediğimiz bu vizyon bizim dersimizin kavramsal çerçevesinin sınırlarını oluşturur. “Her insan bir iş insanıdır” diye özetleyebileceğimiz bu görüşe bağlı kalarak bu ders, katılımcılarına fikir geliştirmekten, planlamaya, fon bulmaktan yönetmeye uzanan bir girişimci yaklaşımı kazandırmayı amaçlamaktadır.