Programın Yapısı

bilgiMBA Programının süresi 3 dönemdir.

bilgiMBA Programı üç bölümden oluşmaktadır ve program dili İngilizce'dir. Programı tamamlamak için öğrenci 5 zorunlu ders, 5 seçmeli ders, ve bitirme projesini bitirmekle yükümlüdür. bilgiMBA Programı’nın dersleri öğrencileri aktif tutmak için takım çalışmaları, projeler, sunumlar, vize ve final sınavlarından oluşmaktadır. 
 
Ders notları internet üzerinden takip edilebilir. Öğrenciler online platformlarına yüklenen ders notlarına, egzersizlerine, ödevlerine 
BİLGİ Learn platformu üzerinden erişebilirler.

Zorunlu Dersler

Temeli oluşturan 5 adet zorunlu ders yöneticilerin iş yaşamındaki sorularına cevap vermek ve gereksinim duyulan alt yapıyı oluşturma amacı ile düzenlenmiştir.

Seçmeli Dersler

Öğrenciler, her dönem artarak açılan çeşitli seçmeli derslerden ilgi alanlarına göre beş adet ders almaktadırlar. Finans, pazarlama ve genel yönetim konularında yoğunlaşan seçmeli dersler öğrencilere pratik çözümlere yönelik donanım sağlamaktadır.

bilgiMBA dersleri hafta içi akşamları 19:00 – 21:00 saatleri arası ve hafta sonları (cumartesi) 10:00 – 12:00 ve 13:00 – 15:00 saatleri arası santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleşir. (santralistanbul Kampüsü'ne ulaşım için lütfen tıklayınız)

Bitirme Projesi

Öğrenciler üniversitenin öğretim üyelerinin koordinasyonunda bitirme projesi hazırlamakla yükümlüdürler. Bitirme projesindeki amaç, öğrencilere dersler dışında, kendi ilgi duydukları bir alanda daha derin bir çalışma olanağı sağlamak ve araştırma deneyimi kazandırmaktır. Daha sonra öğrenci proje danışmanı gözetiminde projesini hazırlar ve dönem sonunda belirtilen tarihte teslim eder. Proje dersi başarısız (“F”) veya başarılı (“P”) olarak değerlendirilir, ve bu genel not ortalamasına katılmaz.