Ekonomi | bilgiMBA

Makro ekonomik davranışın anlaşılması iş dünyasında büyük bir gerektir. Bu ders pazar ekonomilerine teorik bir bakış açısından ele alı ve küresel sistemde rollerini inceler. Türkiye’nin rolüne ve Türkiye’nin karşılaştığı poliçe uygulamalarına özel ilgi gösterilir.