Operasyon Yönetimi | bilgiMBA

Bu ders üretim ve işletme yönetimindeki ana ilkeleri incelemektedir. Mal ve servis üretimine yönelik kaynak yönetiminin anahtar noktaları ve bu noktaların stratejik yönetim kararlarındaki yeri bu dersin temel konusudur. Öğrenciler, yönetimlerin karşılaştırıldığı problemleri analiz ederek uygulama tecrübesi kazanmaktadırlar. Analiz edilen problemler, ilgili yazılım paketleri kullanılarak çözülmektedir. Böylece bu ders, öğrencilere, işletme yönetimininin ilkelerini uygulamaya geçirme ve karşılaşılan problemleri çözüme kavuşturma konularında kolaylık sağlamaktadır.