İş Geliştirme Yönetimi | bilgiMBA

Bu ders soruya bu cevapla dikkati çekmek üzere tasarlanmıştır. Bugün bütün işletmelerin asıl hedefleri yeni iş kazançları yaratmaktır. Stratejiler ve metodlar büyüklüğe, endüstri ve pazar şartlarına göre değisebilir; fakat asıl yaklaşım biçimi her zaman benzerdir.
İş Geliştirme Yönetimi dersi şirketlerinde yeni iş kazançları yaratma sürecine katılmakla ilgilenen öğrencilere birinci elden teorik ve pratik tecrübe kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır.
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler,
-       İş geliştirme takımlarının nasıl organize olduğunun yapısı üzerine tartişabilecekler.
-       Pazarlama, profesyonel servisler, bankacılık, Ar-Ge gibi değişik alanlarda iş geliştirmenin başarılı yollarını tespit edebilecekler.
-       Kullanılan yazılımlar gibi yaygın araç ve metodları belirleyebilecekler.
-       Bu prensiplerin Türkiye’deki iş ortamında nasıl uygulandığını görecekler.