Türkiye Enerji Sektörü: Ekonomi, Jeopolitik ve İş Stratejisi | bilgiMBA

Konu enerji sektörü olduğunda iş dünyası, siyaset ve ekonomi iç içe geçmiştir. Sektördeki gelişmeler aile bütçesinden sanayide rekabetçiliğe, makroekonomik politikalardan çevre ile ilgili sorunlara ve jeopolitik dengelere kadar pek çok alanda önemli etkiler doğurmaktadır. Ders, enerji sektöründeki profesyoneller ile sektöre profesyonel ve/veya entelektüel ilgi duyan öğrencilere Türkiye elektrik, doğalgaz ve petrol piyasalarını ve bu piyasaların bölgesel ve küresel piyasalar ile bağlantılarını açıklamayı hedeflemektedir. Ulusal, bölgesel ve küresel piyasalardaki önemli konu ve trendler canlı örneklerle anlatılacak, Türk ve uluslararası enerji ve danışmanlık şirketlerinin üst düzey yöneticileri derse misafir konuşmacı olarak katılacaklardır. Her derste öğrencilerin soru ve yorumlarına geniş zaman ayrılacaktır.