Stratejik İstihdam ve Kariyer Yönetimi | bilgiMBA

Bu ders, insanlara uygunlukları ve yetenekleri kurumsal verimliliği etkileyen stratejik kaynaklar olarak odaklanacaktır. Dersin odak alanları personel çekme, değerlendirme ve işe alma stratejileri; kişisel ve kurumsal perspektiflerden kariyer yönetimi; ve bunların personel alımı planlaması ve uygulanması üzerindeki etkileridir.  
Dersin ana başlıkları:
- İşe alma (seçme ve değerlendirmeler, görev uyuşması)
- Değerlendirmeler (yetkinlik yönetimi, kişisel profil analizi, 360-derece değerlendirmesi, motivasyon, çalışan bağlılığı, sadakat ve iş memnuniyeti)
- Eğitim ve gelişim (takip planlaması, eğitim ve gelişim programları, liderlik gelişimi, iç/dış koçluk desteği, rotasyon, kişisel ve örgütsel benchmark, danışmanlık).