Dijital Strateji | bilgiMBA

Şüphesiz, dijital dönüşüm bugün yaşadığımız, etkileşim kurduğumuz dünyayı ve hatta bugünkü iş yapış biçimlerimizi şekillendiriyor. Analitik, büyük veri, nesnelerin internet, sürekli bağlantı, mobil ve sosyal medya gibi yeni dijital gelişmeler, şirketlerin müşteri ilişkilerini, iç süreçlerini ve değer önerilerini yeniden düşünmeye yönelik baskı yapıyor. Bugün işletmelerin liderleri gelecek yıllarda şirketlerini duyarlı, alakalı ve sonuçta rekabetçi tutmak için ne yapmalılar? Farklı sektörlerde kural bozucu yeni iş modelleri ve girişimler neler olacak? Dijital Strateji, öğrencileri dijital girişim ve uygulamaları düşünmeye, yönlendirmeye ve yürütmeye yardımcı olmak, mevcut ve yenilikçi kuruluşlar için yeni iş modelleri geliştirmek için donatmak üzere tasarlanmıştır. Dijital dönüşüm pek çok endüstride birçok şirketin temel yapısını hızla değiştirecektir. Bu nedenle yöneticiler, girişimciler ve genel müdürler, kurumsal ve kişisel başarı sağlamak için dijital merkezli işletmelerde bu dönüşümün ekonomisini, teknoloji paradigmalarını ve yönetim uygulamalarını anlamalı ve yönlendirmelidir.