Finansal Raporlama ve Analiz | bilgiMBA

Bu dersin amacı  şirketlerin faaliyetlerini planlama, yürütme ve sunma aşamalarındaki kurumsal performanslarını ölçen finansal raporların içeriği, rolü ve kullanımları hakkında bilgi edindirmektir. Derste temel muhasebe metod ve analizlerine değinilmekte, bunun yanı sıra öğrencilerin, faydalı finansal bilgilerin saptanması, analizi ve yorumlanması için gerekli beceriler kazanması hedeflenmektedir.