Muhasebe Yönetimi | bilgiMBA

Bu dersin hedefi yönetime çeşitli planlama, kontrol ve karar verme amaçları için bilgi sağlama rolünü üstlenen muhasebenin kapsamının, kavramılarının ve tekniklerinin daha ileri bir seviyede anlaşılmasını sağlamaktır. Öğrenciler derste davranışsal ekonomik ve sayısal özellikler arasındaki ilişkiler ve bunların yönetimsel muhasebe aktiviteleri üzerindeki etkileri ile ilgili bir farkındalık geliştireceklerdir.