KKP ve İş Zekası | bilgiMBA

Bu ders teknik, yönetimsel ve çevresel sorunları ele alarak nasıl başarılı bir iş anlayışı ve bilgi arama programı kurulumu yapılacağı üzerinde odaklanır. Genel bakışta bir organizasyonun verilerini kullanılabilir bilgiye dönüştürdüğünde kullandığı en iyi uygulamalar, araçlar, metodlar ve prosedürler ele alınır. KKP’yi olusturan zeminler ve KKP’nin temel konularıyla birlikte KKP’nin geleneksel ve modern uygulama esaslari tanıtılır. Derste iş zekası hakkında konular da mevcuttur. Dersin temel amacı KKP sisteminin iş zekasında süreç geliştime için toplanan verileri karar vermede nasıl kullanılacağını göstermektedir.