Kalite Yönetimi ve Süreç Geliştirme | bilgiMBA

Bu ders sürecinde, kalite yönetimine ilişkin genel felsefenin yanı sıra, iş süreçlerini en iyi şekilde geliştirmeyi amaçlayan ve son derece verimli yöntemler olarak bilinen FMEA, QFD, SPC, DOE gibi süreç geliştirme teknikleri kullanılacak ve öğretilecektir. Bu dersin en temel amacı; kalite yönetimi ile ilgili teorilerin ve tekniklerin hem avantajlarını hem de dezavantajlarını sunmak, bunları öğrencilere iletmek ve sonrasında değişimin hüküm sürdüğü pratik hayatta nasıl kullanabileceklerini göstermektir.