Kurumsal Finans | bilgiMBA

Bu ders, katılımcılara bir şirketin finansman gereksinimlerini açıklamak üzere tasarlanmıştır. Dersin sonunda öğrenciler, finansal kararların temelindeki kavram ve ilkelere ve karar-alma tekniklerine hakim olacak, bir şirketin finansman gereksinimlerini anlayacak ve alınan finansal kararları değerlendirebileceklerdir.