Uygulamalı Liderlik: Eylem Liderleri | bilgiMBA

Bu ders MBA öğrencilerini liderliği öğrenmeleri için kendi kendilerine liderlik yapacakları kişisel bir yolculuğa çıkarmakta, zamanla toplum içinde ve büyük organizasyonlarda liderliğe geçiş yapmalarını hedeflemektedir. Yetişkin öğrenimi modeli çerçevesinde bu derste teorik konseptler uygulamalı çalışmalarla birleştirilmiştir. Öğrencilere, günümüz iş dünyasındaki karşılaşılan sorunlar için neyin yapılması gerektiği konusunda sorumluluk alacak liderlik becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.