Birleşme ve Satın Almalar | bilgiMBA

Bu dersin amacı günümüz iş dünyasının karmaşık ve heyecanlı gözde konusunu derin bir bakış açısıyla incelemektir. Ders, birleşme ve satın almaların temel kavramlarını tüm boyutları anlamaya yardımcı olacak farklı disiplinlerle beraber işlemektedir.  Bu derste öğrenciler bütün ayrıntıları ile birleşme ve satın alma süreçlerine hakim olurken müzakere teknikleri, satış metotları ve süreçteki diğer stratejik yaklaşımları da anlama fırsatı bulmaktadırlar.