Tedarik Zinciri Yönetimi | bilgiMBA

Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY), bir ürün veya hizmet için müşteri talebini gerçekleştirmek amacıyla gerekli olan tüm yönetim faaliyetlerini içerir. Bu bağlamda, TZY işletme sınırlarını aşarak tedarik zincirindeki tüm katılımcılar arasında ilişkilerin kurulması ve yönetilmesi üzerine odaklanır. Bu nedenle, günümüzde TZY, yönetimin en zorlu alanlarından biridir. Bu ders, tedarik z inci rini, stratejik bir bakış açısıyla, tasarlamak, örgütlemek, yönetmek ve denetlemek için gerekli yönetim becerilerini ve araçlarını sağlayacaktır. Ders, öğrencilerin tedarik z inci rinin stratejik önemini anlamalarına, tedarik z inci ri performansını ölçmeleri ve optimize etmeleri için gerekli analitik becerileri edinmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca, bilişim teknolojilerinin (BT) tedarik z inci ri planlaması, optimizasyonu ve yürütülmesindeki rolü ve B2B, B2C ve işbirlikçi ticaret (c-ticaret) gibi modellerin TZY’nde kullanımı gösterilecektir.