Strateji | bilgiMBA

Dersin amacı, stratejik kararları alma sürecinde yöneticileri etkileyen temel etkenleri araştırmak ve yatırım sahiplerinin ihtiyaçları ile çevresel baskıları uzlaştırmaya çalışmaktır. Ayrıca, çeşitli stratejik durumların, kültürel gelişmeler ve organizasyon içindeki değişimler gözönüne alınarak değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Ders süresince, öğrencilere temel stratejik yönetim konularına yönelik gerekli becerilerin, işletme oyunları ve durum değerlendirmesi teknikleri aracılığıyla kazandırılması sağlanacaktır.