Varlık Değerleme ve Portföy Yönetimi | bilgiMBA

Bu dersin amaçları:
Sabit gelir aktif değerlendirmesi ve özkaynak değerlendirmesi ile ilgili teorik ve pratik bakış açılarını ele almak.
Modern portfolyo yöneticileri tarafından beklenen temel becerileri sağlamak.
Şirket yöneticilerine hissedarların varlığını maksimize etmek için gerekli pratik çerçeveyi sunmak.
Finansal dünyadan gelecek misafir konuşmacılar aracılığıyla üniversite öğrencileri ve şirket idarecileri arasında bağlar kurulmasını sağlamak.