İşletmeler Arası Pazarlama | bilgiMBA

Bir çok pazarlama kuralı çoğunlukla tüketici bakış açısından incelenmesine rağmen, çoğu şirket tüketiciye değil başka şirketlere satış yapmaktadır. Şirketler arası pazarlamanın kuralları tüketiciye yapılan pazarlamadan farklıdır. Bu ders pazarlamayı şirketlere yapılan pazarlama açısından incelemektedir. Vaka analizleri ve gerçek hayattan uygulamalar dersin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Dersin içeriği ‘Benim müşterim bir şirket’, değer bazlı yaratıcılık, müşteri değeri yönetimi, stratejik pazarlama, rekabet, dikey kanallar ve değer bazlı fiyatlama gibi konulardan oluşmaktadır.