Pazarlama | bilgiMBA

Bu ders, pazarlama faaliyetlerinin rolünü ve organizasyonlara olan katkısını ele almaktadır. Dersin içeriğinde, pazar araştırmalarındaki ana metotlar ve tüketici davranışlarındaki anahtar noktalar irdelenmektedir. Dersin sonunda, öğrenciler pazarlama yöneticilerinin karşılaştığı problemleri ve karar verme aşamalarını analiz ederek, pazar araştırmalarının karar almadaki katkısını daha iyi anlayabilmektedirler.