İş 2.0: Dijital Çağda İş | bilgiMBA

İşletme 2.0: Dijital Çağ dersi dijital iş ortamını ve bu ortamın işletme profesyönellerini ilgilendiren işletme sorunlarının bağlamındaki etkilerini araştırır. Gerçekten de, bu ders yükselişte olan çeşitli teknolojilerin farkli işletme fonksiyonları üzerindeki etkisini hem stratejik hem de taktiksel perspektiflerden bakarak inceler. İşletme 2.0: Dijital Çağ dersi dijital-öncesi devrim dönemi, dijital devrim, web 2.0 ve etkileri, sosyal devrim, ekonomik devrim, şirket 2.0 ve uygulamalar ve işletme trendlerinden oluşmaktadır.