Örgütsel Davranış | bilgiMBA

Bu ders organizasyonlardaki insan davranışlarıyla ilgilenir. Konular algılama, kişilik, motivasyon, öğrenim ve gelişimden oluşucaktır. Memnuniyet ve bağlılık, grup dinamikleri, iletişim, güç ve etki, ve kültür vb. gibi kurumsal davranışların da üstünde durulucaktır. Ders içeriği ve ödevler öğrencilerin örgütsel ilişkiler ve bunların etkilerini daha iyi anlamalarını sağlayacak yetenekleri ve gerekli analitik kavramları anlayabilmeleri için tasarlanmıştır.