Uluslararası Finans | bilgiMBA

Uluslararası finans, döviz işlemleri, ticaret finansmanı, yatırım ve kredilendirme gibi konuları içeren, çok geniş bir alandır. Hazine, finans fonksiyonunun bir parçasıdır; dolayısıyla, her kurumun, riskini, naktini ve portfolyosunu yönetebilemek için bir hazine bölümüne ihtiyacı vardır. Bu dersin amacı, katılımcıları, mali sistemlerin tarihi ve gelişimi, yabancı para pazarları, ilgili kurumlar, örgütlerin özellikleri, terminoloji ve teknikler hakkında bilgilendirmektir.