İnternet Pazarlama | bilgiMBA

Internet pazarlaması en hızlı gelişen iş alanı ve elektronik ticaretin ana parçalarından biridir. Bu nedenle alanda talep edilen öğrenci ve çalışan sayısı gelişmektedir. Bu ders internet pazarlamasının Türkiye'deki kullanımını tanıtmak amaçlı düzenlenmiş olup kurumların pazarlama programlarındaki oynadığı rolü de ele alır. Ders internet teknolojilerini ürün, kişisel iletişim araçları ve dağıtım kanalları olarak ele alır. Ayrıca, direk pazarlama ve online stratejileri ilişkisel pazarlama için açıklanacaktır. Son olarak, web site tasarımı üzerinde durulacaktır. Ders tartışmalar, web çalışmaları, sunumlar ve sınıf içi egzersizlerle desteklenecektir. Microsoft, Compaq, HP, Yahoo, Turk.net gibi kurumların internet ve bilgi teknolojileri liderleri misafir konuşmacı olarak katılımda bulunacaklardır.