İşletme Yönetimi | bilgiMBA

Kurumlar, verimliliklerini arttırmak için nasıl yapılanmalı? Kurum içerisindeki iş bölümü ve otorite dinamikleri nasıl çalışmaktadır? Çalışanları, kendi iş tanımlarının dışına çıkmaları için nasıl motive etmeliyiz? Bu ders, bireyler ve gruplara odaklanarak, iş yapış şekillerinin en verimli hale gelmesini sağlamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, profesyonel yöneticileri daha iyi anlamaya yönelik konseptler, teoriler ve bakış açılari detayli bir şekilde analiz edilecektir. Dersin içeriğinde olan konular arasında planlama, organizasyon, kontrol, liderlik, motivasyon, değişim yönetimi ve kurum dizaynı gibi konular yer almaktadır. Günümüz yöneticilerinin iş tanımlarını ve iş yapış şekillerini etkileyen örnekler, ders kitapları dışına çıkılarak öğrencilere aktarılacaktır. Öğrenciler; vaka analizleri, online egzersizler ve diğer katılımcı aktiviteler aracılığı ile kendilerini geliştirme şansına sahip olacaklardır.