İş Müzakereleri | bilgiMBA

Müzakereler kişisel ve iş hayatımızda her zaman karşımıza çıkabilecek tecrübelerdir. Başarılı olsak da olmasak da müzakere uyguladığımız bir kavramdır. Bugünün küreselleşmiş dünyasında iyi müzakere yapmak iş dünyasının aradığı en önemli yeteneklerden biridir.  Bu ders sizi değişik şartlar altında yapacağınız müzakerelere hazırlamak için tasarlanmıştır. Öğrenciler müzakerelerde değişkenleri belirlemeyi ve değerlendirmeyi göreceklerdir. Müzakere planlama teknikleri ve başarılı bir müzakere için gerekli olan stratejiler üzerinde durulacaktır.