Müşteri Merkezlilik | bilgiMBA

Rekabetin arttığı, kaynakların azaldığı ortamlarla ve müşterilerin artan talepleriyle karşılaşan iş dünyasının lideri, kar artışını müşteri merkezli olarak sağlamaya çalışmaktadır.  Ancak çok az şirket, müşterilerini derinden anlasa bile, bunu nasıl başarabileceğini bilmektedir.

Bu ders öğrencilere “müşteri merkezlilik” stratejilerini, uygulamalarını ve “müşteri merkezliliği” ile bağlantılı olan metrikleri tanıtacaktır.