Bitirme Projesi | bilgiMBA

Öğrenciler üniversitenin öğretim üyelerinin koordinasyonunda bitirme projesi hazırlamakla yükümlüdürler. Bitirme projesindeki amaç, öğrencilere dersler dışında, kendi ilgi duydukları bir alanda daha derin bir çalışma olanağı sağlamak ve araştırma deneyimi kazandırmaktır. Daha sonra öğrenci proje danışmanı gözetiminde projesini hazırlar ve dönem sonunda belirtilen tarihte teslim eder. Bitirme projesi bir dönemi kapsar ancak projede başarısız olan öğrenciler, 6 dönem sürelerini geçirmemeleri şartıyla 1 dönem uzatma alabilirler. Proje dersi başarısız (“F”) veya başarılı (“P”) olarak değerlendirilir, ve bu not ortalamaya katılmaz.