Kriz Yönetimi | bilgiMBA

Krizler sadece ekonomiyi değil, ülkeleri, kurumları, holdingleri, küçük ve orta işletmeleri, ve kişileri etkilerler ama bizim ülkemiz ve toplumumuzu daha çok etkilerler. Bilmek-yapmak arasındaki fark bizim için en önemli sorun olabilir ama sonuçları Kriz Yonetimi’nden öğrenmek sizin ve diğer insanlar arasındaki farkı yaratır. Ders boyunca risk almanın ve KY’nin önemi amacıyla KY’nin değisik yönleri ve güncel gelişmeleri üzerinde durulacaktır.