Satış Yönetimi | bilgiMBA

Bu dersin amacı size ve satış ekibinize, kendinizi rakiplerinizden ayrıştırmanız, güce nasıl ulaşacağınızı öğrenip nitelikli muhtemel alıcı yaratmanız, kurul kararlarını etkileyip satış sürecinde pazarlık gücünüzü arttırmanız, satış taktiklerinizle muhtemel alıcılarınızın alış döngüsünü senkronize etmeniz ve muhtemel alıcıları müşteriye dönüştürmeniz, muhtemel alıcıların sizin ürün ve hizmetlerinizi kullanarak problemlerini çözdüklerini görmelerini sağlamanız, satış sürecine hakim olmanız, rakipleriniz önceden orda olmasına rağmen satışı sizin yapmanız, çok baskı kurmadan kendinize güvenerek satışı kapatmanız gibi konularda yardımcı olmaktır.