E-Ticaret | bilgiMBA

Bu derste fiziksel pazarlardan sanal pazarlara değişimin nedenleri, internet temelli yeni ekonominin kuralları, firmaların iş alanları ve piyasadaki rekabet şeklinin değişmesi incelenecektir. Yöneticilerin bu yeni koşullarda rekabet edebilmesi ve fırsat ve zorluklara karşı hazırlıklı olabilmek için dijital ekonominin kurallarını  iyi anlaması gerekmektedir. Derste e-iş yapabilmek için gerekli teknik altyapı, değer üretme ve iş yapma süreçleri ve e-iş ile ilgili diğer yönetimsel konular incelenecektir.