Uygulamalı Yönetim ve Danışmanlık | bilgiMBA

Bu ders öğrencilerin yönetim teorileri ve uygulamalarını kavramalarına yardımcı olur. Ders boyunca gerçek hayat sorunlarını modelleme, formüle etme ve çözümleme, önemli yönetim soruları ve problemlerini araştırma ve vaka çalışmaları ile organizasyonların kuruluşu, yönetimi, analizi ve geliştirilmesi için gerekli bir entegre çerçeve sağlar. Dersi tamamlamak için temel analitik becerilere ve sağduyuya sahip olmak yeterlidir.