Türkiye'de İş Yaşamı | bilgiMBA

MBA eğitiminde teorik bilgi kadar, pratik bilgi, yorum ve değerlendirmelere de gereksinim vardır.
Türkiye’de iş hayatı hem dünyada hem de ülkemizdeki değişim ve gelişmelerden etkilenmektedir.
BUS 632- Turkish Business Environment; ders içeriği arasında bu değişim ve gelişimin iş hayatına etkilerinin de incelendiği bir formata sahiptir.

Bu dersin amacı öğrencileri yönetim tekniklerini ve uygulamalarını günümüzdeki toplumlarda incemelerini teşvik etmektir. Özellikle, dersin bir kaç amacı: yönetim düşüncesindeki değişimleri yönetimsel karar vermenin ve strateji oluşturmanın sürecini keşfetmek, Türkiye’nin yapısını, kültürünü, siyasetini araştırmak, organizasyon  ve stratejileştirmenin Türkiye’deki etkisini tanımlamak ve ülkemizde eleştirel düşünceyi anlayabilmektir.