Uluslararası Pazarlama | bilgiMBA

Bu dersin amacı öğrencileri uluslararası pazarlama kavramları, uygulamaları ve stratejileri ile tanıştırmaktır. Dersin sonunda öğrenci, uluslararası çevrelerdeki ekonomik, kültürel, politik ve hukuki şartları doğru analiz edebilecek, uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren firmalar için pazarlama karması oluşturabilecek ve yurt dışı pazarlama faaliyetlerini izlemek ve kontrol etmek için uygun düzenlemeler yapabilecektir.