Tüketici Davranışları | bilgiMBA

Bu ders tüketici davranışlarının pazarlama içinde neden ayrı bir disiplin olarak incelenmesi gerektiğini anlatır ve tüketici davranışlarının temel ilkelerinin anlaşılması için hem kavramsal hem de pratiğe dayalı bir çerçeve sunar. Ders sonunda öğrenciler tüketici araştırmaları, tüketici algısı, kişilik ve benlik,  öğrenme ve motivasyon, tutum ve tutum değiştirme, karar verme, tüketicinin sosyal çevresi gibi konuların tüketicinin satın alma sürecini nasıl etkilediği ve tüketicilerin markalar üzerindeki tutumlarını nasıl şekillendirdiği hakkında fikir sahibi olur.