İleri Finansal Uygulamalar | bilgiMBA

Bu ders, öğrencilere tüm finansal fonksiyonları Excel’de öğretmek; tahmini finansal tablolar hazırlamak; bir iş planı bağlamında finansal tablo oluşturmak; Excel ortamında Net Bugünkü Değer, İçverim Oranı ve diğer karmaşık formülleri kullanarak şirket değerleme modelleri geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Ayrıca, öğrenciler Yönetim Muhasebesi ile Finansal Muhasebe, Gelir Tablosu, Rasyo ve Varyans Analizi konularını öğreneceklerdir.