Proje Yönetimi | bilgiMBA

Bu ders, proje yönetiminin temellerini aktarmak ve modern proje yöneticilerinin ihtiyacı olan becerileri geliştirmeye adım attırmak amacıyla tasarlanmıştır. Dersin hedefi, proje yönetimi için pratik bazı yöntemleri tanıtmak ve bunları gerçek hayattan alınan örneklerle destekleyip zenginleştirmektir. Ders, proje yönetiminin üç önemli altbaşlığını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır:
a)    Proje yönetiminin örgütsel yönleri
b)    Projeleri planlama ve kontrol etmede sıklıkla kullanılan araçlar
c)    Modern proje yöneticilerinin kullandığı yazılım paketleri