Pazarlama İletişimi | bilgiMBA

Pazarlama iletişimi, pazarlama felsefenizi ve stratejinizi paydaşların diline nasıl tercüme ettiğinizi belirler. Kimse iletişim olmadan varolamaz: pazarlama stratejileri de, ancak doğru izleyicilere iyi bir şekilde, doğru araçlar kullanılarak, gerekli bilimsel ve yaratıcı avantajlarıyla anlatılırsa, işe yarar. Entegre pazarlama iletişimi, reklam, promosyon, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama ve interaktif pazarlama faaliyetlerinin nihai orkestrasyonudur. Bu ders, iletişim teorisi ve ilkelerinin sağlam şekilde kavranmasının yanısıra pratik işyeri becerileri de sunar.