İşletme Yönetimi | e-MBA

İşletme Yönetimi dersi, hızla değişen ve yoğun rekabete dayalı iş dünyası için sağlam bir zemin hazırlar. Bu ders planlama, karar verme, kontrol, liderlik ve organizasyon gibi temel yönetim fonksiyonlarına bir giriş yaparak öğrencilere insan yönetimi ve proje üretimi gibi konularda teknik beceriler kazandırmaktadır. Derste, yönetim alanına ve güncel meselelere ışık tutularak, başarılı kurumların nasıl yönetildiği kapsamlı olarak incelenmektedir.