Marka Yönetimi | e-MBA

Günümüzde firmaların en değerli varlıkları markalarıdır. Dolayısıyla rekabet stratejilerini oluşturmada da markaları ve marka yönetimi önemli rol oynamaktadır. Marka, üründen daha önemlidir, tüketiciler ürünlerden fonksiyonel faydalar beklerken markalar tüketiciye hem fonksiyonel hem de duygusal faydalar sunmaktalar. Bu dersin amacı ise, marka ile ilgili temel pazarlama kavramlarının anlaşılmasına yardımcı olmak ve marka yönetim sürecini incelemektir.