İşletme Ekonomisi | e-MBA

Bu ders makroiktisat ve mikroiktisat olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Makroiktisat, enflasyon, işşizlik, büyüme, milli gelir, iktisat politikaları, bankacılık ve para politikası gibi konularda yoğunlaşarak, öğrencilere genel makroekonomik analiz için gerekli araçları sunmaktadır. Mikroiktisat ise, firma düzeyinde karar almayı geliştirmekte kullanılmaktadır. Öğrenciler, bu bölümde yöneticilerin aldığı kararları ve bu kararların üretilen mallara olan talep ve firmanın karlılığı üzerindeki karmaşık etkilerini inceleyerek, firmaları ve faaliyet alanlarını daha iyi tanımayı öğrenmektedirler.