Kalite Yönetimi | e-MBA

Dersin amacı, kalite yönetiminin ve kalite paradigmalarının temel ilkelerini tanıtmaktır. Organizasyonlar, kalite kültürlerine göre incelenecektir. Ders öğrencinin, dünya çapında üretim ve servis şirketlerinin başarısı için anahtar konumdaki TQM anlayışlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. İşlenen konular arasında, çeşitli şirket ve kurumlarda kalite geliştirme yöntemlerinin uygulanması ve özelleştirilmesi, dünyada verilen kalite ödülleri, popüler six sigma yaklaşımı, ‘kıyaslama’ ve ‘yalın düşünce’ bulunmaktadır. Öğrencinin aktif katılımını sağlamak için şirket analizlerinde vaka incelemeleri ve ‘EFQM Mükemmellik Modeli’ veya Kalder-Tusiad ödülü uygulamaları kullanılacaktır. Dersin sonunda, öğrenci kalite perspektifinden global rekabetçiliği öğrenecektir.