Satış Yönetimi | e-MBA

Dersin başarıyla tamamlanması ile öğrencinin, satış gücü yönetiminin fonksiyonları ve satışın pazarlama programının bütünselliği içerisindeki yeri, Satış yönetiminde yer alan aktiviteler ve karşılaşılan sorunlar, Satış yönetimi sorunlarının belirlenmesi ve çözümlenmesi için gerekli analiz ve iletişim yetileri, Sosyal ve etik yönüyle satış yönetimi kararları konularında bilgi sahibi olmasi amaçlanmaktadır.