Yeni Ekonomi ve e-İş | e-MBA

Bu ders, iki bölümden oluşmaktadır. Bir inci bölüm, günümüzde bir çok akademisyen, işadamı ve profesyonellerin bahsetmekte olduğu Yeni Ekonomi üzerinedir. Bugüne kadar üretilmiş bilgilerin ışığında Yeni Ekonomi’nin sosyal ve kültürel boyutları incelenecektir. İk inci bölüm, internetin gelişimine paralel olarak kendini gösteren internet ekonomisi veya diğer bir deyişle, e-işi ile ilgili bilgi vermektedir. Bu bölüm, yöneticilerin bu ortamdaki rol ve fonksiyonlarını gözden geçirmekte ve yeniden tanımlamaktadır. Bu bölümdeki konular, teknik ve teknik olmayan personelden oluşan bir ekip kurulması, ekiple iletişim, sanal ekip yönetimi ve online iş kavramı oluşturma pratiklerinden meydana gelmektedir.