Tüketici Davranışları | e-MBA

Bu dersin amacı, özellikle son dönemde ortaya çıkan yeni piyasa koşullarının tüketici davranışlarını nasıl etkilediğini incelemektir. Şimdiye kadar pazarlama biliminin içerisinde yer alan tüketici davranışı artık ayrı bir disiplin olarak görülmektedir. Ders sonunda öğrenciler, bireyin davranışında motivasyonun rolünü, öğrenme süreçlerini, tavır, tutum ve davranışların dinamiklerini öğrenmiş olacaktır. Ayrıca kişilik, tüketici karar mekanizmaları ve bunlara bağlı olarak geliştirilen pazarlamayla iletişim stratejileri incelenecektir.