İnsan Kaynakları Yönetimi | e-MBA

Bu dersin amacı, insan kaynaklarının ana fonksiyonlarını uluslararası ve karşılaştırmalı bir perspektifle incelenmesini sağlamaktır. Bu amaçla, insan kaynakları yönetiminin organizasyon içindeki stratejik rolü analiz edilecektir. Dersin sonunda, öğrencilerin İnsan Kaynakları Yönetimi’nin anahtar noktalarını, insan kaynakları yöneticilerinin karşılaşıtıkları sorunları ve insan kaynakları departmanının firmadaki fonksiyonlarını anlamaları hedeflenmektedir.