Veri Analizi ve Değerlendirme | e-MBA

Bu dersin amacı, öğretim hayatını farklı disiplinlerde tamamlamış ve farklı çalışma sahalarında faaliyet gösteren insanlara temel veri analizi bilgisini kazandırmaktır. Veri analizinin esas amacı, ilgi alanımıza giren olay veya olaylar dizisi hakkında bize çıplak gözle görebileceğimizden daha fazla bilgi kazandırmaktır. Bu bilgiler ışığında almamız gereken kararları daha sağlıklı olarak almamız mümkün olabilir. Dahası, veri analizi teknikleri çerçevesinde geliştirilen yöntemler bize karar verme konusunda bazı kurallarda önererek yardımcı olabilirler. Veri analizinin yöntemleri istatistik bilimi tarafından geliştirilmiş ve kullanımımıza açılmıştır. Her ne kadar, korkutucu ve uzak görünse de, birçoğumuz istatistiğin temel yöntemlerini günlük hayatımızda farkında olmadan kullanırız. Bir örnek vermek gerekirse, hepimiz, her sabah evimizden çıkıp işimize gidiyoruz. İşe varış süremiz konusunda hepimizin belli bir fikri var ve evden çıkış saatimize bu "bilgi"ye dayanarak karar veriyoruz. Bu varış süresinin, hangi gün ve hangi saatte evi terkedersek nasıl değişebileceği konusunda da belli bir fikrimiz var. Bu bilgiyi, adını böyle koymasak da, en temel istatistiksel araç olan, geçmişten veri toplama ve analiz etme yöntemleri aracılığıyla edinmiş durumdayız. Geçmiş tecrübelerimiz, haftanın hangi gününde ve hangi saatinde, şehrin trafiğinin, kullanılan ulaşım aracına göre değişkenlik gösterdiğine dair bize iyi bir fikir verir. Bu süreç sistematik bir biçimde yapılmamış olsa bile beynimizin biz farkında olmadan, geçmişten veri toplayarak, onları kategorize ederek ulaşmış olduğu bir karara işaret eder. Hepimizin bildiği gibi teknolojinin gelmiş olduğu şu anki aşamada beynimiz yapmiş olduğu bu veri analiz sürecine ihtiyacımız kalmamıştır.  Çünkü gelişmiş GPS araçları size konumunuza göre bir yerden bir yere varma sürenizi, sizin elde etmenizin mümkün olmadığı bir çok veriyi bir araya getirerek , yaklaşık olarak sunmaktadır. Yine de, ev-iş gibi çok sık kullandığımız güzergahlarda kendi veri toplama süreçlerimizi kullanmayı tercih ederiz. Bu dersimiz çerçevesinde size veri analizini sistematik kullanımını nasıl gerçekleştirebileceğinizi ve karar verme süreçlerinde nasıl kullanabileceğinizi anlatmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede elde edeceğiniz bilgilerle, satışlarım neden düşüyor ? Müşterilerimi cezbedecek olan pazarlama araçları nelerdir ? Stoklarımı ne düzeyde tutmalıyım ? gibi sorulara cevap bulmanız kolaylaşacaktır.