İş Analitiği ve Araştırma Yöntemleri | MBA Türkçe

Bu dersin amacı işletme ve yönetime ilişkin karar alma ve ortaya çıkan veya çıkacak olan problemlerin teşhisini çağdaş analitik yöntemlerle açıklamaktır. Birçok alanda olduğu gibi iş hayatı, ekonomik ve sosyal çevrede yaşanan hızlı ve engellenemeyen değişim sürecinde, isabetli ve hızlı karar alma ve sorgulama ihtiyacı artmıştır. Problemlere çözüm önerilerinden önce problemin teşhisi için sorgulama yetkinliğine ihtiyaç bulunmaktadır. Doğru çözüm önerisi ve isabetli karar alma öncelikle problemin doğru teşhis edilmesiyle mümkündür. Karar alma sürecinde bilimsel, analitik veriye ve bilgiye dayalı bir karar vermenin yanı sıra sağduyu ile içgüdüsel kararlar almak  da bir yöntemdir.  Ancak büyük verilerin toplandığı günümüzde bu verilerin analizinde bilimsel ve analitik yöntemler kullanmak kaçınılmaz bir gerçektir.